Privacy statement

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Stichting Zwembad De Zien kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Zwembad De Zien, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Zwembad De Zien verstrekt. Stichting Zwembad De Zien kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

WAAROM Stichting Zwembad De Zien GEGEVENS NODIG HEEFT

De persoonsgegevens die wij van u vragen, worden gebruikt om uw inschrijving of reservering te verwerken in onze systemen, een diploma te kunnen uitreiken of u een passend aanbod van activiteiten of diensten te kunnen doen. Als u betaalt via een automatische incasso hebben wij natuurlijk ook uw bankrekeningnummer nodig en als u via een factuur betaalt, sturen wij deze naar het door u opgegeven adres. De gegevens die wij van u nodig hebben, zijn: uw naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en emailadres.

Voor sommige producten of diensten is het belangrijk dat wij in één opslag kunnen zien of de activiteit bij u past, daarom willen wij ook graag uw leeftijd of geboortedatum weten en of we u bij de mannen of de vrouwen moeten indelen. Voor onze abonnementen hebben wij daarnaast uw pasfoto nodig, omdat deze persoonsgebonden is.

FOTO’S EN CAMERA’S

Voor foto’s van activiteiten of evenementen die door medewerkers van onze organisatie worden gemaakt, waar u duidelijk herkenbaar op in beeld bent en die gebruikt worden voor promotiedoeleinden, wordt u apart om toestemming gevraagd. In onze huisregels staat opgenomen dat het maken van foto’s en video’s door gasten verboden is.  U kunt dit melden bij: secretariszwembaddezien@gmail.com. Ook is het wenselijk dat u zelf aangeeft het niet op prijs te stellen om op de foto te komen, zeker wanneer u komt bij op een moment dat er iets bijzonders gebeurt en er foto’s worden gemaakt door b.v. de pers.

Camera’s                                                                                                                         
Zwembad de Zien heeft diverse camera’s staan. Deze dienen voor het volgende: 
1. Er kan worden gekeken of er mensen buiten de normale tijden in het zwembad zijn, waarop  actie kan worden genomen
2. Er mensen zijn die op het veld of elders iets doen dat tegen de huisregels is zoals b.v. diefstal en dus daarop aangesproken kunnen worden
3. Mochten er vrijwilligers worden bedreigd dan zijn er beelden van en kan er actie worden  ondernomen
4. Bij inbraak kunnen we de daders herleiden
5. De camera’s hebben dus een preventieve werking op orde en veiligheid.

De beveiliging bij de camera’s bestaat uit inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord door de daartoe aangewezen vrijwilligers.

HOE LANG Stichting Zwembad De Zien GEGEVENS BEWAART

Stichting Zwembad De Zien bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Stichting Zwembad De Zien verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Bijvoorbeeld bij het boekings- en betalingssysteem.
Tevens hebben we uw gegevens nodig voor het aanvragen van een VOG voor elke vrijwilliger. Dit valt onder een wettelijke verplichting

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Stichting Zwembad De Zien worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Zwembad De Zien gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Stichting Zwembad De Zien maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Stichting Zwembad De Zien bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy-beleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Stichting Zwembad De Zien te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stichting Zwembad De Zien heeft hier geen invloed op. Stichting Zwembad De Zien heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting Zwembad De Zien verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretariszwembaddezien@gmail.com
Stichting Zwembad De Zien zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Aldus vastgesteld door bestuur 3.0.                                                Mei 2021