Huisregels

Door gebruik te maken van Zwembad de Zien gaat u akkoord met deze huisregels:

1. Gedraag je zo dat de andere bezoekers ook plezier hebben.
2. Wees zuinig op Zwembad De Zien en alles wat daarbij hoort.
3. Rond de zwembaden draag je alleen zwemkleding.
4. Geen breekbare voorwerpen op het terrein.
5. Houd radio- en muziekgeluid voor jezelf.
6. Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.
7. Fotograferen zonder toestemming vooraf is niet toegestaan.
8. Zwembad De Zien is een rookvrij zwembad. Roken is niet toegestaan op en rondom het terrein.
9. Alcohol en drugs zijn niet toegestaan. Bagage kan daarop gecontroleerd worden. Bij het aantreffen daarvan wordt de toegang geweigerd/ontzegd.
10. Gevonden voorwerpen geef je altijd bij de receptie af.
11. Voor de veiligheid is er videoregistratie aanwezig.
12. Georganiseerde activiteiten vinden alleen plaats na toestemming van de beheerder van De Zien.
13. Dieren hebben geen toegang.
1. Bij onweer moet iedereen direct uit het water.
2. In de baden alleen spelen met zacht speelmateriaal.
3. Houd afstand, ook met spelen in het water!
4. Duiken alleen in het diepe bad. Let op dat je niemand raakt.
5. Op de glijbaan glijd je alleen en houd je flinke afstand.
6. De toezichthouder bepaalt of de zwemvaardigheid voldoende is. Bezoekers die niet, of onvoldoende zwemvaardig zijn, zwemmen in het ondiepe instructiebad.
7. Niemand gaat met gewone kleding het water in. Zwemkleding zoals bikini, zwembroek/zwempak of boerkini is verplicht.
8. Bezoekers met een medische beperking melden dit vooraf bij de toezichthouder
1. Een kind zonder zwemdiploma speelt alleen in het kleuterbad (apart bad op het veld) of in het instructiebad. Het diepe bad is verboden voor kinderen zonder zwemdiploma.
2. In het instructiebad zijn zwemvleugels verplicht. Daarbij is steeds een volwassen begeleider bij het kind die constant verantwoordelijk is voor het toezicht, het kind vasthoudt of een afstand tot het kind bewaart van maximaal 1,5 meter.
3. Het kleuterbad en het veld eromheen zijn er alleen voor de allerkleinsten en hun begeleiders. Bij en in het kleuterbad zorgen de ouders/verzorgers zelf voor de veiligheid.
1. Volg altijd de aanwijzingen van de toezichthouders en/of huismeester.
2. Je betreedt Zwembad De Zien op eigen risico.
3. Zwembad De Zien is niet verantwoordelijk voor verlies, schade, diefstal of lichamelijk letsel en kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
4. Bezoekers die zich niet houden aan bovengenoemde huisregels, wordt de toegang tot het zwembad ontzegd, zonder recht op teruggave van de toegangsprijs. De huismeester neemt de beslissing.
5. Bij strafbare feiten zoals diefstal, agressief en/of onzedelijk gedrag wordt de politie gewaarschuwd en aangifte gedaan.
1. Kinderen zonder diploma spelen alleen in het ondiepe bad en dragen zwemvleugels, een volwassene houdt toezicht.
2. Gedraag je netjes, hou het voor iedereen gezellig.
3. Let op de veiligheid van jezelf en anderen: pas op elkaar!
4. Volg altijd de aanwijzingen van de toezichthouder en huismeester op.