Informatie Corona-maatregelen

   
Net als vorig jaar werken we ook in het zwemseizoen van 2021 volgens het Protocol Verantwoord Zwemmen dat wordt vastgesteld door de Nationale Raad Zwemveiligheid.

Net als zoveel sportclubs en non profit organisaties heeft het zwembad juist in deze tijd uw steun hard nodig. Met name de verkoop van abonnementen is een belangrijke bron van inkomsten. Zonder deze inkomsten kunnen we op termijn het zwembad moeilijk (en uiteindelijk niet meer) draaiende houden. Daarom willen wij u vriendelijk vragen zoveel mogelijk gebruik te maken van een abonnement. Daarnaast hanteert het zwembad een reserveringssysteem waarbij per tijdslot van 1 uur kan worden gereserveerd voor banenzwemmen.
  

Protocol Corona Zwembad de Zien Uitgeest

15-04-2021

Beste gasten van Zwembad de Zien,

We zijn verheugd dat we een deel van ons buitenbad in deze tijden van Corona toch open kunnen stellen. Waar de binnen zwembaden helaas nog gesloten zijn, kunnen we in het kader van buiten sporten het toch mogelijk maken om bij ons te komen zwemmen. Dit echter alleen (voorlopig) in het 25 meter bad. Hierbij worden alle veiligheidseisen in acht genomen.

De afgelopen periode is hard gewerkt aan het “Corona proof” maken van ons zwembad.

Onze openstelling is gepland op 27 april 2021.

Het buitenbad, waar moet ik rekening mee houden?
1.  Er mogen maximaal 60 bezoekers tegelijkertijd binnen in het buitenbad.
2.  Er is ruimte voor maximaal 6 zwemmers per baan op 1,5 m afstand.
3.  Alleen het 25 meter bad is open voor zwemmers.
4.  Het zwembad is ingericht met lijnen, zodat er gezwommen kan worden in banen.
5.  Je dient aan de linkerzijde van de baan heen te zwemmen en aan de rechterzijde terug.
6.  Aangezien we niet onbeperkt gasten kunnen binnen laten, dien je vooraf te reserveren via het reserveringssysteem op de website.
7.  We bieden blokken aan van 1  uur waarin je kan komen zwemmen (de openingstijden vindt je hier).
     Na 1 uur zwemmen wordt je verzocht het water te verlaten. Je pakt je spullen en je verlaat het terrein van het zwembad.
     Het is niet mogelijk om te douchen, wel kun je gebruik maken van de ‘schapenhokken’ om je om te
     kleden.
8.  Je koopt een kaartje middels een online systeem waarbij je meteen via Ideal betaalt.
9.  Met de bevestiging uit het online reserveringssysteem (papieren ticket of op je smartphone) meldt je je maximaal 10 minuten voor aanvang bij het
     zwembad, waar 5 minuten voor aanvang de deur opengaat. Geen ticket is geen entree.
10. De horeca is dicht

Entree:
Los toegangsbewijs banen zwemmen € 4,50
Jeugd t/m 14 jaar € 3,50
Avondkaartje banen zwemmen € 3,50

Routing buitenbad
Bij binnenkomst en op verschillende plaatsen in het zwembad hangt de routing van het buitenbad. Hiermee zorgen we ervoor dat de bezoekers van de verschillende blokken elkaar niet hoeven te kruisen.
Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van Richtlijnen RIVM). Alleen door alle veiligheids- en hygiëne regels na te leven kunnen we de veiligheid garanderen.

Graag jullie aandacht voor:
Onderstaande veiligheid en hygiëneregels worden aan alle bezoekers gecommuniceerd, via de website, via email en via communicatie op diverse plaatsen in het zwembad.

Er is bij de ingang desinfectiemateriaal beschikbaar. Er zal actief door het personeel op worden toegezien dat bezoekers die bijv. verkouden zijn geen toegang tot het zwembad krijgen.

Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts;
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft, totdat iedereen weer volledig is hersteld;
Houd 1,5 meter afstand van ieder ander persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen t/m 12 jaar onderling);
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
Ga voordat je van huis vertrekt naar het toilet;
Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding;
Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep of desinfectans, min. 20 sec.
Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aan zitten (deuren, pinapparaat,
   hekken, bankjes etc.) na een toiletbezoek, na hoesten en/of niezen in de handen en na het snuiten van de neus;
Vermijd het aanraken van je gezicht;
Schud geen handen.

Algemeen voor zwemmers:
Draag een mondkapje bij binnenkomst zwembad;
Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan (1,5 meter voor personen ouder dan 12 jaar);
Kom alleen op vooraf besproken tijden;
Kom alleen of kom met personen uit je eigen huishouden;
Kom met eigen vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto.
Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar het zwembad;
Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;
Betaal uitsluitend per pin of contactloos (mobiel);
Na het zwemmen kun je jezelf omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes;
Beperk gebruik van niet-noodzakelijke ruimten in de accommodatie;
Het is niet mogelijk om te douchen.
Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie via de routing naar de aangewezen uitgang.
De horecagelegenheid en het terras zijn gesloten.

Bovenstaande regels worden via onze website, gecommuniceerd. Via facebook zal verwezen worden naar de website. Er wordt toegezien op het naleven van de regels door onze vrijwilligers.
Zodra de RIVM maatregelen wijzigen, zal dit via de genoemde communicatiekanalen worden gedeeld.

Vragen en/of opmerkingen:
Heb je voor, tijdens of na je bezoek aan ons bad vragen? Stuur dan een mailtje naar: secretariszwembaddezien@gmail.com
of bel ons via telnr: 0251-312302.
Als eerste op de hoogte blijven van rooster wijzigingen en andere zaken? Volg ons op: www.zwembad-dezien.nl en/of Facebook.